Kadra

„Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia."

Personel przedszkola stanowi wykwalifikowana kadra pedagogiczna i pracownicy obsługi.

Nauczycielki wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania. Respektują prawa dziecka i szanują jego godność. Wychowawczynie stosują twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania, otaczają opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymują dobry kontakt z ich rodzicami.

Rodzice zaś mają możliwość codziennego kontaktu z nauczycielem swojego dziecka. Mogą też zobaczyć swoje dziecko na tle grupy podczas zajęć otwartych czy spotkań i uroczystości rodzinnych tj. np. Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny.

Nauczycielki nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, dokształcają się i zdobywają nowe umiejętności pracy z dziećmi.

 

 

Personel pedagogiczny Przedszkola w roku szk. 2017/18

kadra nauczyciele

Dyrektor - mgr Maria Kamień

Nauczyciele wychowawcy:
• Krystyna Piątek
• Maria Rogozińska
• mgr Barbara Siedlik
• mgr Kinga Małek
• mgr Iwona Lachowicz
• mgr Joanna Ziomek

Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe:
• mgr Beata Kupiec- katecheza
• mgr Swietłana Ciochoń- j. angielski
• mgr Wioletta Ochał Pawlik- logopeda
• Monika Stępień- wczesne wspomaganie rozwoju

Pomoc wychowawcza
• mgr Iwona Lachowicz
• Agata Wróbel

Personel obsługi
• Barbara Zbylut - intendent
• Barbara Nowak- kucharka
• Jolanta Krużel - pomoc kuchenna
• Renata Malig - pomoc kuchenna
• Iza Starzyk - woźna oddziałowa
• Małgorzata Klimek - woźna oddziałowa

kadra obsluga

 

Copyright 2011 Publiczne Przedszkole w Ryglicach - Kadra. Designed by Joomla templates. All Rights Reserved.