Zakończenie roku szkolnego

zakonczenie roku
27 czerwca odbyło się w naszym przedszkolu uroczyste zakończenie roku szkolnego. Starszaki zaprezentowały bogaty program artystyczny. Występy podobały się przybyłym rodzicom i dały dużo radości dzieciom. Dzieci kończące edukację w przedszkolu, otrzymały dyplomy ukończenia przedszkola i pamiątkowe książki z życzeniami sukcesów w szkole i wspaniałych wakacyjnych przeżyć.

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za całoroczną współpracę a także życzymy wspaniałych wakacji.

Zobacz więcej zdjęć

Szkolenia


projekt

W roku 2013/2014 Publiczne Przedszkole uczestniczyło w projekcie „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - droga do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nauczyciele uczestniczyli w wielu spotkaniach i warsztatach na temat „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny".

Zobacz więce zdjęć

Wyniki konkursu plastycznego "Postać z ulubionej bajki"

konurs plast
I miejsce - Natalia Pindera - Bistuszowa

II miejsce - Aleksandra Kłusek - Wola Lubecka, Karolina Galus - Wola Lubecka

III miejsce - Aleksandra Lesiak - Lubcza

Pozostałe dzieci biorące udział w konkursie otrzymały wyróżnienia.

konkurs 2

Magiczna moc bajek i baśni

bajki
W naszym przedszkolu w roku szkolnym 2013/14 realizowany był program profilaktyczno terapeutyczny i edukacyjny „Magiczna moc bajek i baśni"

Cele programu:

- pomoc dziecku w realizacji jego indywidualnej drogi rozwoju zarówno w relacjach z rówieśnikami, jak i dorosłymi oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
- promowanie działań profilaktycznych prowadzących do kształtowania nawyku czytania
- działania terapeutyczne pozwalające na niwelowanie lęku i wzmacnianie poczucia własnej wartości
- działania logopedyczne rozwijające kompetencje językowe, wzbogacające słownictwo, pozwalające na porozumiewanie się w sposób poprawny
- działania twórcze wyzwalające aktywność dziecka we wszystkich sferach rozwojowych.
- budowanie systemu wartości moralnych przydatnych we współżyciu z innymi; miłość, dobro, prawda, uczciwość, piękno, szacunek, pomoc potrzebującym, pracowitość itp.

Zadania programowe realizowane był przez różne formy i metody;

Dzieci słuchały bajek, baśni, opowieści znanych polskich i zagranicznych autorów dobranych tematycznie do realizowanego bloku edukacyjnego na dany tydzień lub do aktualnych potrzeb dziecka ( rozwiązywania trudnej sytuacji) - czytanych lub opowiadanych przez nauczycielkę, rodziców, starszych kolegów. Słuchały bajek, opowiadań pisanych przez nauczycielki specjalnie dla potrzeb dziecka, potem miały możliwość dyskusji, słownej twórczej ekspresji, na temat radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pokonywania przeszkód, trudności życiowych, układały własne bajki lub inne zakończenia poznawanych bajek.

W celu lepszego, ciekawszego przekazu bajki były czytane w różnych miejscach sali, przedszkola w specjalnie przygotowanej scenerii ze strojami, kukiełkami, akcesoriami teatralnymi, którymi dzieci później mogły się bawić i odgrywać scenki dramy.

Dzieci chętnie wyrażały swoje emocje, przeżycia poprzez twórczość plastyczną (rysowanie, malowanie, wycinanie, wydzieranie, lepienie, łączenie różnych technik, malowanie przy muzyce) , wykonywały mnóstwo ilustracji do ulubionych baśni z, z których potem robiły własne lub wspólne książeczki i prezentowały je w formie wystaw.

Dzieci były w tarnowskim teatrze na spektaklu "Calineczka" oglądały również teatrzyki kukiełkowe pacynek, sylwet w wykonaniu nauczycieli oraz w wykonaniu aktorów z teatrów w Nowym Sączu i Krakowie.

Nauczycielki przedszkola przedstawiły też własny spektakl wcielając się w postacie baśni "Porady wróżki dobrej rady"

Dzieci brały udział w inscenizacjach, spektaklach teatralnych, organizowanych na terenie przedszkola wcielając się w role bajkowych postacie. Powyższe przedstawienia prezentowały w czasie uroczystości przedszkolnych. Brały udział w konkursie recytatorskim zorganizowanym wewnątrz przedszkola.

Na podsumowanie realizacji powyższego programu zorganizowany został konkursu plastyczny "Postać z ulubionej bajki". W konkursie wzięły udział dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z Gminy Ryglice.

Podczas rozstrzygnięcia konkursu dzieci z oddziału IV "Bajkowa Kraina" zaprezentowały przedstawienie teatralne pt "Czarodziejskie pudło króla Bajdura". W czasie przedstawienia widownia złożona z naszych dzieci i Gości miała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na temat znajomości klasycznych bajek i baśni.

Jednym słowem baśń i bajka naprawdę posiadają magiczną moc.

Zobacz więcej zdjęć

Copyright 2011 Publiczne Przedszkole w Ryglicach - Aktualności. Designed by Joomla templates. All Rights Reserved.